تبلیغات
انجمن مربیان فوتبال ایران - فروشگاه انجمن
 
انجمن مربیان فوتبال ایران
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : امید زرین
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما مشکل اصلی مربیان فوتبال ایران چیست ؟
لیست سی دی ها و دی وی دی ها

کد 500 ـ تمرینات سرعتی در فوتبال ـ کیفیت خوب ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ دی وی دی

کد 501 ـ ستارگان فوتبال انگلستان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی  

کد 502 ـ تمرینات یک به یک آلمان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 34 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 503 ـ آموزش فوتبال 5 تا 9 سال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 53 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 504 ـ آموزش تکنیک و تاکتیک سوئد ـ کیفیت متوسط ـ مدت 63دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 505 ـ تمرینات تکنیک و تاکتیک ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 506ـ آموزش فوتبال توسط پله (2) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 507ـ حرکات تکنیکی فوتبال توسط ستارگان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 20دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 508ـ تمرینات مختلف فوتبال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 63دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 509 ـ آموزش توسط ستارگان فوتبال انگلیس ـ کیفیت خوب ـ مدت 68دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 510ـ آموزش توسط ستارگان منچستر (1)ـ کیفیت خوب ـ مدت 73دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 511ـ آموزش تمرینات تکنیکی و تاکتیکی  ـ کیفیت متوسط ـ مدت 52 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 512ـ آموزش توسط ستارگان منچستر (2) ـ کیفیت خوب ـ مدت 36دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 513ـ تمرینات پاس و حفظ توپ ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 514ـ آموزش گلری سوئد ـ کیفیت متوسط ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 515ـ تمرینات مختلف فوتبال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 516ـ آموزش کورور (2) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 517ـ تمرینات تیمهای جام جهانی 2002 ـ کیفیت متوسط ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 518ـ تمرینات مختلف فوتبال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 54 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 519ـ تمرینات تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 520ـ تمرینات مختلف بدنی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 48دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 521ـ تمرینات مختلف دروازه بانی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 25 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 522ـ کلاس تئوری خداداد در مورد بدنسازی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 77 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 523ـ آموزش کورور (1) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 53 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 524ـ تمرینات مختلف تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 30 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 525ـ آموزش دروازه بانی کوپکه ـ کیفیت متوسط ـ مدت 52 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 526ـ آموزش 5 تا 9 سال ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 527ـ آموزش کورور (3) ـ کیفیت متوسط ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 528ـ آموزش توسط آلن شیرر ـ کیفیت خوب ـ مدت 76دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 529ـ آموزش گلری شیلتون ـ کیفیت متوسط ـ مدت 49دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 530ـ تمرینات مختلف تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 531ـ آموزش توسط پله (1) ـ کیفیت خوب ـ مدت 51 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 532ـ آموزش تاکتیک و تکنیک ـ کیفیت خوب ـ مدت 31 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 533ـ آموزش دروازه بانی اسمیت ـ کیفیت خوب ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 534ـ آموزش گلری فیفا ـ کیفیت متوسط  ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 535ـ تمرینات سرعتی و هماهنگی با توپ و بدون توپ ـ کیفیت خوب ـ مدت 45 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 536 ـ تمرینات تاکتیک فردی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 537ـ تمرینات تکنیکی و دروازه بانی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 50 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 538ـ آموزش تاکتیکی و تکنیکی آژاکس ـ کیفیت متوسط ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ  دی وی دی  

کد 539ـ تکنیک و تاکتیک ـ کیفیت خوب ـ مدت 20  دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 540ـ آموزش فوتبال سوئد ـ کیفیت متوسط ـ مدت 38دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 541ـ تمرینات تهاجمی ژاپن ـ کیفیت خوب ـ مدت 31 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ  دی وی دی  

کد 542ـ تمرینات مختلف تکنیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 543ـ تمرینات تکنیکی و تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 61دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 544ـ تمرینات تیمهای جام جهانی ـ کیفیت خوب ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 545ـ آموزش دروازه بانی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 58 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 546ـ تمرینات مختلف بدنی ـ کیفیت خوب ـ مدت 48دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 547ـ آموزش حمله و گل زدن ـ کیفیت متوسط ـ مدت 59 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 548ـ آموزش گلری بانوان ـ کیفیت خوب ـ مدت 29 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 549ـ آموزش گلری اروپای شرقی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 70 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ  سی دی  

کد 550 ـ تمرینات انعطافی چابکی و سرعتی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 63دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 551 ـ مجموعه تمرینات تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد552ـ حاشیه جام جهانی 2002ـ کیفیت متوسط ـ مدت 70دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 553 ـ تاریچه فوتبال و 100 سال با فیفا (1) ـ کیفیت خوب ـ مدت 95 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ دی وی دی  

کد 554ـ تاریچه فوتبال و 100 سال با فیفا (2) ـ کیفیت خوب ـ مدت 98 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ دی وی دی  

کد 555ـ زندگی دیوید بکهام ـ کیفیت خوب ـ مدت 60دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ دی وی دی  

کد 556 ـ آموزش فوتبال ـ کیفیت خوب ـ مدت 60 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ دی وی دی  

کد 557 ـ مدرسه فوتبال آژاکس ـ کیفیت متوسط ـ مدت 35دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 558 ـ تمرینات بدنی و تاکتیکی ـ کیفیت متوسط ـ مدت 28دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 559 ـ تمرینات افزایش سرعت در همه ورزشها ـ کیفیت متوسط ـ مدت 31 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد560 ـ تمرینات انعطافی ویژه نونهالان ـ کیفیت خوب ـ مدت 40 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 561 ـ تمرینات انعطافی ویژه بزرگسالان ـ کیفیت متوسط ـ مدت 23 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد562ـ تمرینات انعطافی ویژه نوجوانان ـ کیفیت خوب ـ مدت 23 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 563 ـ تمرینات پلی متریک (1)ـ کیفیت متوسط ـ مدت 24 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد564ـ تمرینات پلی متریک (2)ـ کیفیت خوب ـ مدت 26دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 565 ـ آموزش 90 نوع دریبل ـ کیفیت متوسط ـ مدت 30 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ  دی وی دی

کد 566 ـ آموزش کامل فوتبال با ترجمه فارسی (1)  ـ کیفیت خوب ـ مدت 125دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 567 ـ آموزش کامل فوتبال با ترجمه فارسی (2)  ـ کیفیت خوب ـ مدت 125دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 568 ـ آموزش کامل فوتبال با ترجمه فارسی (3)  ـ کیفیت خوب ـ مدت 125دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد569 ـ تمرینات سرعتی و هماهنگی با توپ ـ کیفیت خوب ـ مدت 24دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ سی دی

کد 570 ـ مسابقات جهانی نوجوانان منچستر(دوبله) ـ کیفیت خوب ـ مدت 55 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ  دی وی دی

کد 571 ـ آموزش فوتبال به نونهالان ـ کیفیت خوب ـ مدت 37دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ  دی وی دی
کد 572 ـ آموزش دروازه بانی کورور ـ کیفیت خوب ـ مدت 50 دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ  دی وی دی
کد 573 ـ تمرینات باشگاه ناپولی ایتالیا ـ کیفیت خوب ـ قیمت 2000 تومان ـ  دی وی دی
کد 574 ـ آموزش فوتبال به نونهالان  ـ کیفیت متوسط ـ مدت 20  دقیقه ـ قیمت 2000 تومان ـ  دی وی دی

 

برای خریدن فیلمها مبلغ هر فیلم + مبلغ 3000 تومان جهت پست سفارشی را به شماره کارت سیبا بانک ملی به شماره 6037991106505435 از طریق کارت به کارت  و یا از طریق واریز به شماره حساب 0304431277000 سیبا به نام امید زرین و پس از آن به شماره تلفن 09186918014 اس ام اس کنید تا با شما جهت ارسال فیلمهای انتخاب شده تماس گرفته شودآمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :